Bài viết mới

“Hoảng hồn chim én” với những biến chứng bệnh gout

Hoảng hồn chim én với biến chứng bệnh gout

Ai cũng biết, bệnh gout đã gây đau đớn và khó chịu cho người bệnh. Nhưng khi chứng kiến những biến chứng bệnh gout khi không được điều trị kịp thời, nhiều người vẫn không khỏi kinh hoàng. Bệnh gout nếu không được chẩn đoán kịp thời có thể gây ra …

Read More »